Suwakon FarmLogo Thai (Vertical)

อัพเดทราคาไข่ไก่

อัพเดทราคาไข่ไก่ วันนี้ ประจำวันที่ 05 กรกฎาคม 2023
วันที่อัพเดทประเภทไข่ไก่ไข่แปรรูป
ไข่คละเบอร์ 0เบอร์ 1เบอร์ 2เบอร์ 3เบอร์ 4เบอร์ 5เบอร์ 6ไข่เป็ดไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าเต้าหู้ไข่
15 พฤษภาคม 20234.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.30
23 มีนาคม 20234.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.30
16 มีนาคม 20234.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.30
15 กุมภาพันธ์ 20234.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.304.30
ประเภทไข่ไก่วันที่อัพเดท
15 พฤษภาคม 202323 มีนาคม 202316 มีนาคม 2023
เบอร์ 04.304.304.30
เบอร์ 14.304.304.30
เบอร์ 24.304.304.30
เบอร์ 34.304.304.30
เบอร์ 44.304.304.30
เบอร์ 54.304.304.30
เบอร์ 64.304.304.30
ไข่เป็ด4.304.304.30
ไข่เค็ม4.304.304.30
ไข่เยี่ยวม้า4.304.304.30
เต้าหู้ไข่4.304.304.30