อาหารเพื่อ

สุขภาพ

บริการขาย ผักไฮโดรโปนิกส์

เป็นพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร
เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน
ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหารโดยไม่ใช้ดิน

สินค้าของเรา

การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน หรือเป็นการปลูกพืชผักในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือเป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช
และอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผักไร้ดิน” ก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชที่กำลังได้รับความนิยม

เราให้บริการตั้งแต่ปี 2561 ด้วยความภาคภูมิใจ

สินค้าดี มีคุณภาพจาก สุวคนธ์ ฟาร์ม

เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการปลูกพืชโดย ควบคุมปัจจัย
ภายนอก และการวางแผนการปลูก โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้
เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ
ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน โดยใช้ธาตุอาหาร สารละลายAB
( ปุ๋ยab ) ในการเจริญเติบโต

About Us

ดูสดและผลิตผลสด 

จากฟาร์ม คุณภาพดี 100%

Healthy Food

Free Shipping

24/7 Support

From Our Farm

เพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน

ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

Our Happy Customers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

“ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Nunc congue nisi vitae suscipit tellus mauris. Libero justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum.

Salvador Stanley Happy Customer

“ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Nunc congue nisi vitae suscipit tellus mauris. Libero justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum.

Charity Happy Customer

    วิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

    อาหารเพื่อสุขภาพ

    Latest News

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
    sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.